Notice

कृषि यन्त्रीकरण प्रवर्द्धन कार्यक्रमकोलागि कृषकहरुले भर्ने पूर्ण फारम l || Fri, 04/16/2021

कृषि ज्ञान केन्द्र ओखलढुंगाको कृषि यन्त्रीकरण प्रवर्द्धन कार्यक्रमको कृषकहरुलाई दोश्रो वा पूर्ण फारम भर्ने बारे सूचना l || Fri, 04/16/2021

सोलुखुम्बु कृषि गतिविधि मङ्सिर- पुस द्दैमासिक पत्रीका || Sun, 04/04/2021

सोलुखुम्बु कृषि गतिविधि असोज-कार्तिक द्दैमासिक पत्रीका || Sun, 04/04/2021

सोलुखुम्बु कृषि गतिविधि साउन भदौ || Sun, 04/04/2021

कृषि ज्ञान केन्द्र, सुनसरी को नयाँ ब्लक कार्यक्रम सञ्चालनको सम्झौता गर्न आउने सुचना || Tue, 03/09/2021

कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङको चालु आ.व. २०७७/७८मा संचालन हुने कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव छनौट भएका प्रस्तावकहरुलाई सम्झौता गर्न आउने सूचना । || Mon, 03/01/2021

कृषि ज्ञान केन्द्र, खोटाङको PMAMP तर्फ व्लक विकास कार्यक्रममा सहभागिकाे लागि तेस्रो पटकको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना || Sun, 02/21/2021

कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङ मार्फत आ .व. २०७७।०७८ संचालन हुने कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना || Sun, 02/21/2021

कृषि ज्ञान केन्द्र ओखलढुंगाद्वारा प्रकाशित ओखलढुंगा जिल्लाको कृषि प्रोफाइल l || Thu, 01/21/2021

Pages