Notice

चालु आ.व. २०७८/७९ मा कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङ मार्फत अनुदानमा वितरण गरिने कृषि यन्त्र उपकरणका लागि उपभोक्ताहरु अन्तिम छनोटको सूचना । || Mon, 06/13/2022

कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङ मार्फत चालु आ.व. २०७८/७९ मा संचालन हुने कृषि यन्त्रिकरण अनुदान परिचालन कार्यक्रमको अनुदानग्राही छनोट सम्वन्धि सूचना । || Tue, 06/07/2022

चालु आ.व. २०७८/७९मा कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङ मार्फत संचालन गर्न छनोट भएका प्रस्तावकहरुलाइ सम्झौता गर्न आउने सूचना । || Wed, 04/06/2022

आ.व.२०७८/७९मा कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङबाट संचालन गरिने कृषक समूह, कृषि सहकारी, निजी कृषि फर्म/उद्यमी तथा व्यक्तिगत कृषक (एक वा एक भन्दा बढी) उपभोक्ताहरुलाई कृषि यान्त्रिकरण अनुदानको लागि दोश्रो पटक पूर्ण आवेदन पेश गर्ने १५ दिने सूचना ! || Mon, 04/04/2022

कृषि ज्ञान केन्द्र ओखलढुंगाको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आशयको सूचना । || Fri, 04/01/2022

आ.व. २०७८/७९मा कृषि ज्ञान केन्द्र, खोटाङ मार्फत संचालन गरिने कार्यक्रमहरुको छनोट भएका प्रस्ताव स्विकृत हुन सक्ने आशयको सूचना || Wed, 03/30/2022

आ.व.२०७८/८९ मा कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङ मार्फत संचालन हुने कृषि यन्त्रिकरण अनुदान परिचालन कार्यक्रमका लागि आपुर्ति कर्ताको प्रस्ताव स्विकृत हुन सक्ने आसयको सूचना । || Wed, 03/09/2022

ओखलढुंगा कृषि गतिविधि बुलेटिन वर्ष २ अंक १ || Tue, 01/25/2022

चालु आ.व. २०७८/७९ का लागि कृषि ज्ञान केन्द्र, खोटाङ्ग मार्फत संचालन हुने कार्यक्रममा परेका आवेदनको प्रारम्भिक छनोट/स्थलगत प्रमाणाीकरण गरीने प्रस्तावहरुको विवरण || Wed, 12/01/2021

कृषि ज्ञान केन्द्र, खोटाङको आ.व. २०७८/७९ मा यन्त्रिकरण अनुदानका लागि आपुर्तिकर्तावाट शिलवन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ! || Tue, 11/16/2021

Pages