Contact Us

प्रदेश सरकार 
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
कृषि विकास निर्देशनालाय 

कृषि ज्ञान केन्द्र व्यवस्थापन प्रणाली 
प्रदेश न. १, विराटनगर

फोन: ०२१-५२६५६८, ०२१-५२१३५८
इमेल: doadprovince1@gmail.com


प्राविधिक जानकारीको लागि:

किरण बमनु | 9855024158
सुशान्त पौडेल | 9855048277

Email: itchitwan@gmail.com

Send us your feedback !!!