सोलुखुम्बु कृषि गतिविधि मङ्सिर- पुस द्दैमासिक पत्रीका